पिछला पृष्ठ

 

दीनदयाल पाकशाला योजना हेतवे खाद्यान्नस्य आवंटनम्

 

भोपाल : बुधवार, दिसम्बर 6, 2017, 21:53 IST
 

खाद्यं विभागेन दीनदयाल: पाकशाला योजनाया: दिसम्बर मासं 2017 वर्षं च जनवरी मासं 2018 वर्षस्य 3047 क्विंटल खाद्यान्नस्य आवंटनं प्रसारितं कृतवान्। जिलाधीशानां याचनाया: आधारे मण्डलश: आवंटनं कृतम्। आवंटितं खाद्यान्ने 1926 क्विंटल गोधूम: च 1121 क्विंटल तण्डुलम् अस्ति।

खाद्यान्नस्य वितरणं दश दिसम्बर मासं पर्यन्तं करणस्य निर्देश:

खाद्यं विभागेन सर्वान् जिलाधीशान् अनुसूचितं जाति:, जनजाति: एवम् अन्यं पिछड़ा वर्गस्य छात्रावासेभ्य: अक्टूबर मासात् दिसम्बर मासाय प्रसारितं गोधूम: च तण्डुलस्य आवंटनस्य दश दिसम्बर मासं पर्यन्तं वितरणं कारयितुं निर्देश: दत्ता:।

-