पिछला पृष्ठ

 

राजस्वं मंत्रिणा त्रयाणां निर्माणं कार्याणां भूमि: पूजनम्

 

भोपाल : बुधवार, दिसम्बर 6, 2017, 21:54 IST
 

राजस्वं, विज्ञानम् एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्त: त्रयाणां निर्माणं कार्याणां भूमि: पूजनं कृतवान्। श्री गुप्त: शान्ति: एंक्लेव चूना भट्टी स्थाने सी.सी. कार्यं, रिवेरा टाउन स्थाने सी.सी. कार्यम् एवं कूल्या निर्माणं च रमानगरे मार्गं डामरीकरणस्य भूमि: पूजनं कृतवान्। स:. निवासिन: शासनस्य जन-कल्याणं कारिण्य: योजनानां विवरणं दत्तवान्।

डॉ. अम्बेडकरस्य प्रतिमायां माल्यार्पणम्

राजस्वं मंत्री श्री गुप्त: डॉ. भीमराव अम्बेडकरस्य पुण्यं तिथौ अम्बेडकर: नगरे स्थितम् उद्याने तस्य प्रतिमायां माल्यार्पणं कृतवान्। अस्मिन् अवसरे स्थानीया: जन प्रतिनिधिय: उपस्थिता: आसन्।

-